พี.ไนน์ตี้ทู บจก.

ชื่อร้าน / บริษัท : พี.ไนน์ตี้ทู บจก.

แบรนด์ : P92

สินค้าที่ขาย : ออกแบบ ตกแต่งบ้าน

เลขที่บูธ : X005,X031

เลขเสา : 6