วิธีการรับของ :

  • เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน
  • แสดงหน้าจอ หรือ แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนเข้างาน ภายในงานบ้านและสวนแฟร์ Select