กรุณาเลือกสถานที่จัดงานที่ท่านสนใจ

1-4 มี.ค. 61

@ Hall 98-99 ไบเทค บางนา

6-8 เม.ย.61

เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่

29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61

ชั้น 5 หาดใหญ่ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่