กรุณาเลือกสถานที่จัดงานที่ท่านสนใจ

1 - 3 ก.ย.60

@ ชั้น 5 หาดใหญ่ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

29 ก.ย. – 1 ต.ค.60

@ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

6 - 8 ต.ค. 60

ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนก่น