กรุณาเลือกสถานที่จัดงานที่ท่านสนใจ

29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61

ชั้น 5 หาดใหญ่ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

19-22 ก.ค. 61

@ ไบเทค บางนา

31 ส.ค. - 2 ก.ย.61

โคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา