กรุณาเลือกสถานที่จัดงานที่ท่านสนใจ

19-22 ก.ค. 61

@ ไบเทค บางนา

31 ส.ค. - 2 ก.ย.61

โคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

5-7 ต.ค.61

ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น