กรุณาเลือกสถานที่จัดงานที่ท่านสนใจ

25-28 ต.ค. 61

@ ไบเทค บางนา HALL 106

5-7 ต.ค.61

ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น