หนูน้อย Amarin Baby & Kids @ หาดใหญ่

คุณแม่ควรรู้ก่อนสมัคร!!

  1. ช่องทางการสมัคร
  • ช่องทางสมัครที่ 1 สมัครฟรี!!ผ่านทางออนไลน์ที่ AmarinBabyAndKids.com ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิ.ย.61
  • ช่องทางสมัครที่ 2 สมัครสมาชิกรายปีของนิตยสาร Amarin Baby & Kids ภายในงาน Amarin Baby & Kids Fair @ หาดใหญ่ นำใบเสร็จการสมัครสมาชิกมาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Baby & Kids สตูดิโอ (**1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์)
  • ช่องทางสมัครที่ 3 นำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าภายในงาน Amarin Baby & Kids Fair @ หาดใหญ่ ครบ 1,000 บาท มาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Baby & Kids สตูดิโอ (**1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์)
  1. ให้คุณแม่กรอกใบสมัครให้ครบทุกช่อง การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อคุณแม่ได้รับรหัสใบสมัคร เช่น C00007 จดเลขที่ใบสมัครไว้เพื่อใช้สิทธิ์ถ่ายภาพเพื่อแคสติ้งที่งาน Amarin Baby & Kids Fair @ หาดใหญ่ วันที่ 15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 61 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  2. หนูน้อยที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน – 3 ปี คือเกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 58 – 1 เม.ย. 61 เท่านั้น

สมัครกิจกรรม