หนูน้อย Amarin Baby & Kids @ ไบเทค บางนา

คุณแม่ควรรู้ก่อนสมัคร!!

  1. ช่องทางการสมัคร
  • ช่องทางสมัครที่ 1 สมัครฟรี!!ผ่านทางออนไลน์ที่ amarinfair.com/abk/ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 ต.ค. 61
  • ช่องทางสมัครที่ 2 สมัครสมาชิกรายปีของนิตยสาร Amarin Baby & Kids ภายในงาน Amarin Baby & Kids Fair Select @ ไบเทค บางนา นำใบเสร็จการสมัครสมาชิกมาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Baby & Kids สตูดิโอ (***1ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์)
  • ช่องทางสมัครที่ 3 นำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าภายในงาน Amarin Baby & Kids Fair Select @ ไบเทค บางนา ครบ 2,000 บาท มาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Baby & Kids สตูดิโอ (***1ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์)
  1. ให้คุณแม่กรอกใบสมัครให้ครบทุกช่อง การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อคุณแม่ได้รับรหัสใบสมัคร เช่น C00007 จดเลขที่ใบสมัครไว้เพื่อใช้สิทธิ์ถ่ายภาพที่งาน Amarin Baby & Kids Fair Select @ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106 วันที่ 25 – 28 ต.ค. 61
  2. หนูน้อยที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน – 3 ปี คือเกิดระหว่างวันที่ 28 ต.ค. 58 – 28 ส.ค. 61 เท่านั้น
  3. !!พิเศษสุด!! หนูน้อยมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ ให้กับ Amarin Baby & Kids Fair และถ่าย Fashion Set ให้กับ Amarin Baby & Kids
  4. เมื่อกรอกใบสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ในกรณีที่สมัครหลายครั้ง คณะกรรมการจะยึดจากเลขที่ใบสมัครล่าสุดในการรับสิทธิ์ถ่ายภาพเท่านั้น

 

 

สมัครกิจกรรม