หนูน้อย Amarin Baby & Kids @ ขอนแก่น#3

คุณแม่ควรรู้ก่อนสมัคร!!

  1. ช่องทางการสมัคร
  • ช่องทางสมัครที่ 1 สมัครฟรี!!ผ่านทางออนไลน์ที่ amarinfair.com/abk ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ก.ย. 61
  • ช่องทางสมัครที่ 2 สมัครสมาชิกรายปีของนิตยสาร Amarin Baby & Kids ภายในงาน Amarin Baby & Kids Fair @ ขอนแก่น นำใบเสร็จการสมัครสมาชิกมาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Baby & Kids สตูดิโอ (**1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์)
  • ช่องทางสมัครที่ 3 นำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าภายในงาน Amarin Baby & Kids Fair @ ขอนแก่น ครบ 1,000 บาท มาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Baby & Kids สตูดิโอ (**1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์)
  1. ให้คุณแม่กรอกใบสมัครให้ครบทุกช่อง การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อคุณแม่ได้รับรหัสใบสมัคร เช่น C00007 จดเลขที่ใบสมัครไว้เพื่อใช้สิทธิ์ถ่ายภาพเพื่อแคสติ้งที่งาน Amarin Baby & Kids Fair @ ขอนแก่น วันที่ 5 – 7 ต.ค. 61 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
  2. หนูน้อยที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน – 3 ปี คือเกิดระหว่างวันที่ 7 ต.ค. 58 – 7 ต.ค. 61 เท่านั้น
  3. เมื่อกรอกใบสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ในกรณีที่สมัครหลายครั้ง คณะกรรมการจะยึดจากเลขที่ใบสมัครล่าสุดในรับสิทธิ์ถ่ายภาพเท่านั้น

 

สมัครกิจกรรม